Rörarbeten från Ingå till Västra Nyland och i huvudstadsregionen

LVIS-Kauppila Oy från Ingå utför med sakkunnighet alla slags rörarbeten i Ingåregionen och i närregionerna, såsom i Helsingfors, Esbo, Kyrkslätt, Raseborg och Lojo. Vi arbetar med både nybyggen och saneringsobjekt och genomför arbeten som hänför sig till rör kundinriktat och enligt nyckelfärdig-principen. Du kan med förtroende överlåta allt från planering till utförande och slutbearbetning. Våra arbetsobjekt består bland annat av villa- och småhusbyggen samt av olika renoverings- och saneringsobjekt – och även av rörarbeten i fritidsbostäder. 

Kontakta yrkesmännen som betjänar lokalt

Rörarbeten ska alltid utföras av en kunnig yrkesman, då besparas man från tråkiga överraskningar och fallgropar som man kan råka ut för senare. LVIS-Kauppila Oy:s yrkesmän utför ändamålsenligt såväl små som större rörentreprenader, utan att någonsin pruta på kvaliteten på arbetet eller materialen. Kontakta oss och tala om för oss vi kan betjäna dig – eller begär offert direkt!  

VVS-arbete / VD
Raimo Kauppila 
p. 0400 553 888 
rami@lvis-kauppila.fi