Elarbeten från Ingå till Västra Nyland och i huvudstadsregionen

LVIS-Kauppila Oy genomför helomfattande elarbeten enligt nyckelfärdig-principen från Ingå till Västra Nyland och i huvudstadsregionen. Från oss får du allt från elplanering och installationer till elsanerings- och servicearbeten. Våra arbetsobjekt består till exempelvis av nybyggen och saneringsobjekt samt av fritidsbostäder. Vi erbjuder kompetenta tjänster, inom branschen, med ett kundinriktat grepp: du kan lita på att entreprenaden blir klar såsom avtalat, enligt den överenskomna tidtabellen och utan att överskrida budgeten.

Kontakta oss och begär offert

Från oss får du elarbeten också med snabb tidtabell – kontakta oss och tala om för oss hur vi kan betjäna just dig. Om du så vill kan du begära en offert från oss direkt för ditt eget objekt eller för din elentreprenad. Vi strävar till att besvara alla förfrågningar så fort som möjligt.

Elarbetsledare
Markus Köhler 
p. 040 518 1378 
markus@lvis-kauppila.fi