Rörarbeten

Utför rörarbeten i alla slags objekt

Elarbeten

Tjänster inom elbranschen, från planering till sanering

Kontaktuppgifter

Kontakta oss och begär offert för ditt eget objekt

VVSE-installationsföretaget från Ingå betjänar med sakkunnighet

VVSE-installationsföretaget LVIS-Kauppila Oy betjänar utgående från Ingå och genomför med yrkesskicklighet och många års erfarenhet olika rör- och elarbeten samt ventilations- och värmeinstallationsentreprenader i Västra Nyland och i huvudstadsregionen. Med våra egna båtar kan vi smidigt ta oss ut till skärgården och erbjuda tjänster åt skärgårdsbor och fritidsboende. Vår verksamhet omfattar både nybyggen och färdigbyggda samt saneringsobjekt. Vi utför VVS-arbeten och elarbeten i småhus, flervånings- och radhus samt i olika industriobjekt. För tillfälle sysselsätter vi åtta yrkesmän inom el- och rörbranschen, vilket garanterar en snabb, flexibel och kundinriktad service. 

Pålitliga tjänster för just dina behov

När du betjänas av ett lokalt VVSE-installationsföretag med erfarenhet får du mångsidig service för objekt som objekt. Våra yrkesmän betjänar dig enligt nyckelfärdig-principen och tar hand om alla arbeten från början till slut. Vi tar gärna emot såväl små som stora entreprenader, och med samma yrkesstolthet tar vi itu med varje arbetsobjekt oavsett storlek och utmaningsgrad.

Kontakta oss och begär offert

När du har behov av värme-, vatten-, ventilations- eller elentreprenad i Ingåregionen eller på annat håll i huvudstadsregionen är VVSE-installationsföretaget LVIS-Kauppila Oy ett utmärkt alternativ för många olika slags genomföranden, för allt från nybyggen till saneringsobjekt. Kontakta oss och tala om för oss hur vi kan betjäna just dig – eller en begär en offert för ditt eget objekt från oss!